search

 

PSDC (Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang) telah ditubuhkan pada tahun 1989 dan adalah pusat tiga pihak pertama, latihan kemahiran industri yang diterajui dan pendidikan di Malaysia. Sejak penubuhannya, PSDC telah berkembang phenomenally untuk menjadi institusi pengajian terkemuka di negara ini, khusus untuk memenuhi keperluan sumber manusia segera komuniti perniagaan dan untuk menyokong dan mengukuhkan keperluan perniagaan. Ia telah mencapai pengiktirafan kedua-dua negara dan antarabangsa sebagai contoh benar-benar berjaya pengajian berkongsi dan institusi model untuk pembangunan sumber manusia untuk dicontohi dalam dan di luar Malaysia.

Dalam tempoh 20 tahun, Pusat telah melatih lebih 150,000 peserta melalui lebih daripada 7,000 kursus; mempelopori inisiatif pembangunan industri tempatan; membantu dalam input dan penggubalan dasar-dasar negara yang berkaitan dengan pembangunan modal insan dan menyumbang secara langsung kepada inisiatif transformasi tenaga kerja Malaysia.

Selaras dengan komitmen untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan industri tempatan, maka PSDC kekal berdedikasi bermatlamat untuk menyediakan program dan perkhidmatan latihan yang berkualiti kepada PKS. Pada tahun 2010, ia dilaksanakan PSDC 3.0, strategi yang menyokong permulaan Industri 3.0, kedatangan Penyelidikan Teknologi Tinggi dan aktiviti Design & Pembangunan dalam bidang pembuatan dan perkhidmatan berkaitan. Dengan pendekatan yang unik yang menggabungkan kedua-dua Model Baru Ekonomi dan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan konsep, PSDC terus membekalkan kemudahan Perkhidmatan Perkongsian tinggi dan menggalakkan aktiviti Rekabentuk dan Pembangunan asas untuk memenuhi keperluan dan kehendak industri semasa.

Berita dan Peristiwa

Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Selamat Datang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Federation of Malaysian Skills Development Centre


Pahang Skills

Pahang Skills melancarkan logo dan bas baru


Pelawat

12442736
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Keseluruhan
339
5353
3571
12442736


9 guests