Pembangunan Kemahiran Pahang atau Pahang Skills Development Centre (PSDC) merupakan sebuah institusi kemahiran dan pendidikan tinggi yang telah ditubuhkan pada tahun 1994 hasil kerjasama tiga pihak iaitu kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan syarikat-syarikat swasta yang beroperasi di negeri kerajaan persekutuan dan syarikat-syarikat swasta yang beroperasi di negeri Pahang.

 

Kampus PSDC yang berkeluasan 12 ekar beroperasi di Kawasan Perindustrian Semambu. PSDC bertanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran pekerja industri melalui latihan jangka pendek yang dijalankan. Selain itu, melalui penubuhan Kolej PSDC sebagai institusi pendidikan tinggi, kumpulan sasar adalah tertumpu kepada pelajar-pelajar lepasan SPM melalui program pendidikan di peringkat diploma dan sijil dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. PSDC juga melaksanakan program khas tajaan kerajaan di bawah Kementerian Kewangan bagi program-program Reskilling kepada graduan-graduan dan pelajar lepasan SPM di mana yuran pengajian dibiayai sepenuhnya.