TESDEC bermula pada tahun 1989 sebagai On-the - Job Skim Latihan ( SLSB ) di bawah Negeri Unit Perancang Ekonomi Terengganu ( UPENT ) . Di bawah skim ini , belia akan dihantar kepada syarikat-syarikat yang dipilih pada lampiran untuk menjalani latihan sambil bekerja ( OJT ) dalam pelbagai bidang kemahiran .

Kejayaan membanggakan daripada SLSB melihat penubuhan rasmi pada September 1996 di Pusat Pembangunan Kemahiran Terengganu ( TESDEC ) , sebagai sebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat, 1965. Syarikat-syarikat menawarkan program latihan formal kepada kumpulan sasar di negeri ini di pelbagai latihan pusat atau pada latihan rakan penyedia tapak .