Overview PHCDC

 

Pusat Pembangunan Modal Insan Perak [PHCDC] 

Adalah Pusat Latihan Kemahiran Negeri Perak dan Pusat Latihan Kemahiran Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia yang melaksanakan pentauliahan persijilan kompetensi yang diiktiraf dalam negeri serta antarabangsa.

 

Peranan & Fungsi

- Pembangunan Modal Insan melalui Transformasi Latihan, pembangunan kapasiti dan pemindahan kemahiran. 

- Kami membangunkan perhubungan akrab dengan pelbagai pertubuhan-pertubuhan majikan dan majikan individu, yang membantu kami dalam menyediakan latihan dan laluan pekerjaan 

- KAMI menikmati reputasi yang setimpal untuk latihan berkualiti dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang.

 

Mengenai Kami

•KAMI adalah sebuah organisasi bukan untuk keuntungan membantu mereka yang belum bekerja diberi peluang pekerjaan, dan yang bekerja untuk meluaskan peluang kerjaya melalui penyediaan program-program latihan dan pembangunan kemahiran 

•KAMI sentiasa berunding dengan industri mereka bentuk dan penyampaian program-program latihan dengan matlamat untuk menyediakan latihan kemahiran yang menepati keperluan industri semasa dan transformasi sosial masyarakat.

•KAMI menikmati reputasi yang setimpal untuk latihan berkualiti dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang.

•Selain dari kelayakan profesional, tenaga pengajar kami mempunyai pengalaman luas dalam industri - justeru itu kursus-kursus latihan adalah bersesuaian dan menepati keperluan industri semasa.

•Dengan sokongan daripada komuniti, industri dan agensi-agensi awam, kami dapat menubuhkan Pusat latihan kemahiran dengan peralatan terkini dan kemudahan moden.

•Strategi perkhidmatan kami adalah memastikan kesesuaian individu diletakkan dalam bidang kerja yang setara dengan kualiti latihan yang terbaik.

•Kami membangunkan perhubungan akrab dengan pelbagai pertubuhan-pertubuhan majikan dan majikan individu, yang membantu kami dalam menyediakan latihan dan laluan pekerjaan.