Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri Sembilan (NSSDC) adalah projek bersama yang dianjurkan oleh kerajaan negeri dan kumpulan industri pembuatan di Negeri Sembilan. Tujuan utama adalah untuk menyediakan satu penyelesaian pembelajaran untuk industri dan bertindak sebagai platform untuk memudahkan promosi kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan untuk kecekapan pekerjaan.

Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri Sembilan (NSSDC) adalah projek bersama yang dimulakan oleh Kerajaan Negeri dan sekumpulan industri swasta di Negeri Sembilan. Tujuan utama adalah untuk menyediakan satu penyelesaian pembelajaran untuk industri dan bertindak sebagai platform untuk memudahkan promosi kemahiran dan Pengurusan Teknikal kemahiran untuk kecekapan pekerjaan.

Pusat telah diluluskan oleh HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia sebagai Penyedia Latihan yang diluluskan sejak ke-15 Oktober 1994. Ia juga telah mendapat pengiktirafan daripada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaaan (MLVK) atau Vokasional Kebangsaan Malaysia untuk menjalankan kursus-kursus vokasional / MLVK. Sejak kami mula operasi kami 10 tahun yang lalu, kita telah dilatih dan dididik lebih 1000 pelatih atau pelajar dalam pelbagai bidang Pengurusan, Kemahiran Teknikal dan lain-lain. Keahlian kepada Pusat Kemahiran adalah terbuka kepada semua industri di Negeri Sembilan dan sebagai ahli menikmati rebat dan diskaun. Selain daripada program Awam, Pusat Kemahiran juga menjalankan program dalaman yang sesuai dengan organisasi individu. Kursus separuh masa dan program hujung minggu turut dijalankan secara teratur. Pusat juga menyediakan kemudahan sewa bilik dan audiovisuals pada kadar sewa yang amat menarik.