Pusat Pembangunan dan Keusahawanan Kemahiran Perindustrian Melaka ( MISDEC ) telah ditubuhkan pada 10 Mei 1994 sebagai " bukan keuntungan organisasi " ( NGO) . Ia telah berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan . Pendaftaran No: 1307/94 (Melaka ) . Pusat itu yang ditubuhkan dengan bersama kerjasama Kerajaan Melaka Kerajaan Persekutuan Negeri , Sektor Industri dan pelbagai Melaka Negeri Agensi Kerajaan dan Institusi Latihan berkanun ( ILP , IKM & SMT ). Objektif utama pusat ini adalah untuk memberi kemudahan dalam program-program latihan teknikal dan pengurusan untuk meningkatkan kecekapan dalam kemahiran dan teknologi tahu bagaimana untuk resources.gencies tenaga kerja tempatan dan Institusi Latihan berkanun ( ILP , IKM & SMT ). Pusat itu tanggungjawab utama adalah untuk menyelaraskan sumbangan sokongan dan input teknologi baru dalam pelbagai bidang kepakaran, dari sektor perindustrian dan perkhidmatan tempatan untuk mengemaskini " program industri dan latihan perkhidmatan " di MISDEC .